Ny teknik på väg 2021

Det är ett nytt år. Därför passar det perfekt att bekanta sig med de nya tekniker som är på väg 2021.

Tekniker som artificiell intelligens (AI) och blockkedjor brukar få mycket uppmärksamhet, vilket ibland kan dölja deras verkliga potential.

I dessa frågor och svar ger Faisal Siddiqi, cheftekniker, Innovation and Ecosystems, Insurance hos DXC Technology, sitt unika perspektiv – grundat i verkligheten – på den senaste smarta tekniken.

Vilka är några av de mest lovande nya teknikerna och vilken effekt kommer de att få?

AI, sakernas internet (IoT) och blockkedjor fortsätter att placera sig högt bland de framväxande teknikerna, men fokus bör ligga på hur de tillämpas. Det finns ett gemensamt tema bland dessa: De är alla möjliggörande tekniker som måste ha ett påtagligt tillämpningsområde för att förbättra våra liv.

Vi bör inte acceptera dålig implementering av teknik och förvänta oss att människor ska anpassa sig till tekniken. Nya framväxande tekniker måste leverera det som användarna behöver i det aktuella sammanhanget. De måste vara pragmatiska verktyg som anpassar sig till våra föränderliga sätt att arbeta och spela.

Hur kommer den människocentrerade evolutionen att se ut?

Ta AI som exempel. Smarta AI-dialogrobotar som vi kan prata med kan snabbt komma till en punkt där de inte är mer än en kuriositet.

I stället bör vi titta på viktigare saker som AI kan göra åt oss. Idag förväntar vi oss fortfarande att människor ska utföra en hel del upprepad, och därmed onödig datainmatning. Vi ser att AI-applikationer kan observera och lära sig att utföra sådant upprepat arbete åt oss. Detta frigör oss att utföra mer värdefullt och kreativt arbete. Som tjänsteleverantör kan du till exempel i hög grad skilja dig från mindre framsynta företag genom att tillhandahålla en bättre kundupplevelse.

Eller om vi tar sakernas internet. Enheter försedda med givare kan vara dina assistenter och fungera som dina ögon och öron. En smart transportcontainer försedd med givare kan informera aktörerna i en komplex leveranskedja om containerns plats, skick och status.

Hur ser en anpassad upplevelse med blockkedjor ut?

Egenstyrda eller självägda identiteter passar utmärkt för distribuerade tekniker som blockkedjor. Idag kommer min förmåga att bevisa att jag verkligen är den jag utger mig för att vara oftast från en tredje part – ett företag eller en myndighetsorganisation. Jag kan visa fram ett körkort och ett sjukförsäkringsintyg för att bevisa två saker – vem jag är och att jag kan betala min sjukhusräkning. Men informationen på mitt körkort räcker inte för att se vilken sjukvård jag behöver. Och samma metod som jag använder för att verifiera min identitet kan enkelt missbrukas för identitetsstöld.

Vi delar ofta med oss av våra personuppgifter i onödan, och här kan blockkedjor vara till hjälp. Egenstyrda identitetstekniker med blockkedjefunktion kan utgöra alternativ till traditionella ID-kort. Nollkunskapsbevis (ZKP) som utökar den egenstyrda identiteten innebär att du kan göra bevisligen verifierbara påståenden till en enhet, utan att denna enhet får veta något annat om dig. I stället för att bära med oss fysiska bevis på identitet eller försäkring, kan jag använda ett alternativ som bygger på blockkedjor för att visa upp samma bevis på ett mycket säkrare sätt.

Jag kan även överlämna information på ett mer uppdelat sätt. Mitt körkort kanske innehåller sex separata informationsposter. Då kan jag dela upp dem i sex oberoende bekräftelser så att jag endast lämnar den verifierbara information som behövs. Min tandläkare kan till exempel få tillförlitlig information om min identitet, mitt försäkringsbolag och försäkringens omfattning utan att få information som inte är relevant för syftet, exempelvis min längd eller när mitt körkort går ut.

Hur bör vi bedöma hur framgångsrik en ny teknik är?

Det jag tycker är mest spännande är när ny teknik slutar vara spännande. När en riktigt häftig teknik blir något vardagligt innebär det att den har mognat och att vi har lyckats. Idag tycker vi till exempel inte att smartphones eller träningsklockor är något särskilt. De har hamnat i bakgrunden i våra liv. De har blivit en standarddel av vår uppsättning med applikationer.

Detta beror på den samlande principen bakom nya tekniker. Slutmålet är att förbättra den praktiska mänskliga erfarenheten av att använda tekniken i vardagen.

Läs mer: Dra nytta av innovativ teknik i din bransch

Läs mer: Så här förvandlar du ”coolt” till värde

Säg din mening

*