Varför du bör se molnet som en affärsstrategi

Molnet som strategi kan göra underverk för företaget, men bara om du skiljer mellan molnet som IT-strategi och molnautentisk affärsförmåga.

Om du är chef på C-nivå finns det goda chanser att företaget redan har flyttat en del av verksamheten till molnet, eller åtminstone har tagit fram en migreringsplan för molnet.

Men trots det ständigt växande utbudet av tjänster som kan anskaffas via molnet, handlar införandet nu lika mycket om att leverera affärsförmågor som det handlar om IT.

De stora molnleverantörerna erbjuder nu affärsfokuserade lösningar och levererar komponenter med affärsfunktioner, så att företag kan övergå från att skapa IT-system till att bygga upp affärsförmågor.

Hur hjälper detta företagen att utvecklas? Om vi ser på molnet som ett sätt att bygga upp affärsförmågor får företagen plötsligt flexibilitet, frihet att experimentera, frihet att skapa distinkta produkter och tjänster och förmåga att snabbt anpassa skalan.

Molnet som en affärsstrategi

Låt oss ta ett steg tillbaka och se på skillnaden mellan molnet som IT-strategi och molnautentisk affärsförmåga.

Till en början erbjöd molnet olika sätt att köpa beräknings- och lagringskapacitet (på begäran, betala för det du använder och självservice). Detta ökade smidigheten och minskade i vissa fall kostnaderna, men det förändrade inte själva verksamheten. Därefter lade molnleverantörerna till tjänster som lät utvecklare skapa applikationer i molnet – så kallade molnautentiska applikationer. Detta förkortade utvecklingscykeln så att teamen kunde använda snabba iterationer för att förbättra produkter och tjänster.

Utbudet av tjänster från molnleverantörerna har dock växt i sådan omfattning att en ny nivå av förändringar blivit möjlig: molnautentiska affärsförmågor som tänks ut, skapas och levereras genom molnet redan från första början. Molnleverantörerna erbjuder nu en lång rad komponenter som tillför affärsvärde. Dessutom har de skapat specialisttjänster inriktade mot alla de stora tekniktrenderna, till exempel blockkedjor, 5G, maskininlärning, artificiell intelligens och digital identitet. Utvecklingen innebär att företagen kan övergå från att skapa IT-system till att bygga upp affärsförmågor.

Vi kan jämföra med flygplanstillverkning som liknelse. Först övergick vi från att bygga flygplan med skruvar och obehandlad metall till att bygga dem med delar (t.ex. fläktblad). Nu övergår vi till moduler (t.ex. hela motorer). Om vi tar liknelsen ännu längre kan företagen nu köpa hela förmågor i Airbus-stil (vingar, flygkropp o.s.v.).

När affärsförmågor kan sättas samman av molnkomponenter, minskar både investeringarna i nya produkter och tjänster samt tiden till marknaden radikalt. Om en ny produkt eller tjänst visar sig vara framgångsrik är företaget väl positionerat att växa snabbt.

Med så mycket kapacitet tillgänglig att använda via molnet kommer företag som kan föreställa sig hur komponenterna kan sättas samman för att leverera differentierade kunderbjudanden – och har de färdigheter som krävs för att genomföra sin vision – att få konkurrensfördelar. Ironiskt nog gör ett mer djupgående införande av molnet att det blir ännu viktigare att ha rätt personal (och partners). Med molnet som affärsstrategi kan företagen skapa konkurrensfördelar och förbättra möjligheten att låta molnet bli en strategi som formar verksamheten.

Ställ dig följande frågor

Tänk på följande när den affärsfokuserade molnstrategin utvecklas: Affärs- och IT-chefernas roller kommer att – och bör – utvecklas.

När fokus flyttas från att bygga till att sätta samman, kommer framför allt informationschefen (CIO) och IT-teamen att lägga mycket mindre tid på att skruva ihop delar och i stället skapa förändring. CIO:er och deras team kommer att spela en avgörande roll för att utbilda och ge råd till sina kollegor om molnets kapacitet och möjligheten till en positiv inverkan på affärerna.

Både den befintliga verksamhetsmodellen och kulturen måste förändras för att utnyttja möjligheten att sätta samman affärskomponenter i molnet, i stället för att bygga system och förmågor internt med traditionella verktyg och processer. Aktivt deltagande av chefer på C-nivå kommer att vara avgörande för att driva den här förändringen, och framför allt för att skapa en vision för de molnautentiska affärsförmågorna.

Om företaget är redo för nästa steg ställer du dig följande frågor:

  • Vilka är de nya produkter och tjänster som tillför mest värde för våra interna och externa kunder?
  • Vilka komponenter finns tillgängliga från molnet till stöd för nya produkter och tjänster?
  • Vilka molnleverantörer erbjuder det utbud av tjänster som bidrar mest till de molnautentiska förmågor vi behöver?
  • Var kommer vi att använda partners för att sätta samman och hantera molnkomponenter, eftersom dessa partners tillför distinkta erfarenheter och färdigheter?
  • Vilka ändringar behövs i vår affärsmodell för att kunna utnyttja möjligheten att bygga molnautentiska applikationer och sätta samman (snarare än att bygga) molnautentiska affärsförmågor?

Sedan finns naturligtvis en sista fråga: Är du redo att sätta igång?

Läs också: Gå den molnbaserade framtiden säkert till mötes med oss i förarsätet

Läs mer: Vad är multicloud? Varför använder vi det?

Säg din mening

*