Vad är en plattform och varför ska du använda den?

Apple, Google, Amazon, Alibaba. Plattformsbaserade företag finns nu överallt och påverkar branscher från spel till finansmarknaden. Men vad är en plattform och hur och varför ska du använda den?

Konceptet med plattformsbaserade företag är inte nytt, men styrkan hos internet har fått många företag att överväga att övergå till en plattformsbaserad affärsmodell.

Vad är en plattform? Enkelt uttryckt är det en affärsmodell (inte nödvändigtvis ett teknikverktyg) som möjliggör interaktion mellan intressenter i ett ekosystem. De moderna plattformarna var inledningsvis framgångsrika inom IT-branschen och kopplade samman olika produkter och tjänster.

Inom bilindustrin har exempelvis vissa biltillverkare övergått från att sälja bilar till att sälja mobilitetskoncept. Övergången från en affärsmodell som bygger på stora och sällan förekommande investeringar (en bil) till en som bygger på billigare och mer frekventa tjänster (till exempel bildelning) har inneburit både återkommande intäkter för bilföretagen och ett starkare band till kunderna.

Välj en plattform

Det finns olika typer av plattformar som var och en ger unika fördelar för plattformens ägare och intressenterna i ekosystemet. Hur väljer du rätt plattform för ditt företag?

Du kan se på lärdomar från de befintliga plattformsföretagen och översätta dessa till din egen bransch.

Här följer de tre viktigaste plattformsmodellerna:

  1. Flersidig plattform: I en flersidig plattform som Airbnb tillhandahåller plattformens ägare en marknadsplats där produkt- eller tjänsteleverantörer kan få kontakt med kunderna. I det här fallet fungerar plattformens ägare som en tjänsteförmedlare, ett slags mellanhand mellan de båda parterna som ger dem möjlighet att kommunicera med varandra.
  2. Branschplattform En branschplattform tillhandahåller en teknisk grund som andra företag kan använda för att utveckla en applikation eller verksamhet. Intel levererar till exempel mikroprocessorer till datortillverkare som HP eller Lenovo, som sedan bygger sina egna produkter med den här underliggande tekniken och säljer den direkt till sina kunder. I dessa fall är plattformens ägare en lösningsintegrerare som inte är i direkt kontakt med kunderna.
  3. Flersidig branschplattform: En flersidig branschplattform är en kombination av de två plattformarna ovan. I det här fallet tillhandahåller plattformens ägare den tekniska grunden för utveckling åt andra intressenter, men sköter också relationerna med kunden. Apple och Google tillhandahåller exempelvis plattformarna iOS och Android tillsammans med olika utvecklarverktyg, så att externa utvecklare kan skapa applikationer som körs på plattformarna. Utvecklarna kan ta fram innovationer och skapa extra tjänster för plattformen, men Apple och Android säljer dem sedan till kunderna. I det här fallet är plattformens ägare iscensättare och får dubbelt värde av plattformen – genom att göra det möjligt för företagen att utveckla nya tjänster och sedan genom att sälja dem.

Eftersom den flersidiga branschplattformen har visat sig skapa mest värde för plattformsägare, rör sig många företag mot den här affärsmodellen. Till exempel är tillverkare av originalutrustning (OEM-tillverkare) på väg mot flersidiga branschplattformar genom att skapa API-plattformar. Detta gör det möjligt för externa företag att utveckla ett ekosystem med tjänster kring de uppkopplade bilarna.

Få det att fungera

Hur lyckas du i en värld med flersidiga branschplattformar? Fokusera på att skapa värde åt utvecklare och kunder.

Här följer tre viktiga punkter för en framgångsrik flersidig branschplattform:

  • Var öppen: Öppna plattformar växer mycket snabbare. Hitta sätt att göra din plattform relevant för både andra företag och kunder. Det är det eviga dilemmat: Vad kom först, hönan eller ägget? Om du inte har utvecklare och appar får du inga kunder, och om du inte har kunder är utvecklarna inte intresserade av att komma till dig. Det är bara öppna plattformar med stöd för många användarfall som blir relevanta.
  • Var duktig på att iscensätta lösningar: Förstå din roll som iscensättare mellan de olika delarna av marknaden. Som plattformsägare måste du tillhandahålla verktyg och resurser till utvecklarna och uppmuntra dem att skapa innovationer på din plattform. Dessutom bör du sträva efter att underlätta kontakter mellan utvecklare och kunder för att stärka plattformens ekosystem.

Se till att ekosystemet växer: Slutligen måste du sluta tänka på att försöka skydda intellektuell egendom. Du måste göra det möjligt för dina partners att hjälpa plattformen växa, i stället för att samla all forskning och utveckling internt.

Läs mer: Behöver du en ny plattform? Låt oss hjälpa dig

Läs mer: Transformationståget har lämnat stationen. Är alla ombord?

Säg din mening

*