Anders Fabricius

Anders Fabricius är Digital Learning & System Specialist.

Vad är disruption och vad betyder det i verkligheten?

Disruption är ett ord för processen där ny teknik och sätt att använda den går in och stör – befintlig teknik och kända affärsmodeller. Begreppet disruption, som översatt till svenska betyder störning eller avbrott, har mer än 20 år på nacken. Ordet användes först i en artikel i Harvard Business Review 1995, skrivet av uppfinnaren […]

Alla pratar om Big Data – men vad är det egentligen?

Big Data kan definieras på många sätt och de flesta har en åsikt om vad det är. I den här artikeln presenteras fyra riktlinjer som kan hjälpa dig att förstå vad Big Data är. När mängden data gör det vanliga sättet att samla in och bearbeta data otillräckligt handlar det i regel om Big Data. Enligt […]