Michael Svendsen

Michael Svendsen är skribent för dxc.blogs.technology i Danmark, Norge och Sverige.

Business Central: Ditt sista ERP-system

Microsoft Dynamics 365 Business Central är en allt-i-allo-lösning för mindre företag. Här får du alla nödvändiga verktyg i molnet för det framgångsrika digitala företaget. Små och medelstora företag får det nu mycket lättare att komma igång med ERP. Affärssystemen har blivit lättillgängligare, billigare och enklare att hantera. Det ger även mindre företag en bra utgångspunkt […]

BI, BA & AA: Väljer du rätt analysmetod?

Business Intelligence, Business Analytics och Advanced Analytics är tre olika redskap för digital dataanalys. Se skillnader och fördelar här. Dataanalyser har blivit centrala i moderna företag, och det finns många goda skäl till detta. Först och främst är det idag enklare än någonsin att skicka relevant information till analysverktyg, som snabbt genererar rapporter och gör […]

Stärk ditt detaljhandelsföretag med AI i molnet

Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations for Retail gör ditt detaljhandelsföretag mer flexibelt och hjälper dig att komma närmare kunderna. Med en ny generation av affärssystem såsom Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations for Retail är det inte längre bara de största detaljhandelskoncernerna med stora ekonomiska muskler som kan dra nytta av ny teknik. Tvärtom kan mindre […]

Molnbaserad ERP-plattform gör det komplexa enkelt

Dynamics 365 for Finance finns i molnet, uppdateras automatiskt, kan utvidgas med tusentals appar – och ger tillgång till Power BI och maskininlärning. Det pratas mycket om digital transformation, men många är osäkra på vad det innebär. Kanske beror det på att transformationen ser olika ut hos olika företag. – Det handlar bland annat om […]

ERP för tillverkning: Dynamics 365 Business Central vs. Dynamics 365 Finance & Operations

Vad är skillnaden mellan Dynamics 365 Business Central och Dynamics 365 Finance & Operations? Hur kan de stärka din produktion? Här får du svaren. Microsoft har två starka affärssystem att erbjuda, och båda kan stärka ditt tillverkningsföretag. Lär dig om skillnaderna mellan dem och välj rätt. Traditionellt sett har det krävts grundliga förberedelser, kostsamt utvecklingsarbete […]

Så producerar du hållbara livsmedel – från början till slut

Hållbar livsmedelsproduktion skärper kraven på revision och processkontroll i hela värdekedjan. En modern ERP-lösning skapar en översikt och automatiserar en lång rad uppgifter. • De äldsta råvarorna används först • Du minskar svinn och nyttjar dina resurser optimalt Öka hållbarheten och spara tid, pengar och resurser En viktig del av hållbarhetstänket är att undvika svinn […]

Här är IT-chefens möjligheter med Common Data Service

En gemensam datamodell, Common Data Service, ger CIO:n nya möjligheter. En lång rad nya verktyg och tekniker binder ihop verksamhetens data och processer på ett helt nytt sätt. Det gör det enklare att arbeta proaktivt med data och att kunna erbjuda nya tjänster till verksamheten. It-chefen kallas inte längre it-chef, och han eller hon spenderar […]