Organisationer använder teknik för att lösa bristen på dataforskare

De nordiska länderna har svårt att uppfylla behovet av dataforskare och IT-specialister. Maskininlärning och automatisering kan lätta lite på trycket. Datadrivna insikter är helt beroende av företagens förmåga att samla in och analysera data för att skapa handlingsbar information om kunder, marknader, produktutveckling och verksamheter. Fram till helt nyligen har detta inneburit att anlita dataforskare […]

5 tips: Så kan detaljhandeln dra nytta av Machine Learning

Machine Learning hjälper dig att förutsäga framtiden. Här får du fem tips på hur du tar täten inom detaljhandeln med hjälp av Machine Learning. Vem vill inte kunna se in i framtiden? Att ligga i framkant och fatta rätt beslut som hjälper din verksamhet att ta täten inom branschen. Här kan Machine Learning vara till […]

Gasnätsoperatör förlitar sig på smarta data för smarta nät

Open Grid Europe banar väg mot en ljusare framtid genom att använda Big data och analyser. Open Grid Europe är ett företag i omvandling. Nätoperatören, som arbetar med gasdistribution över långa avstånd, driver på sin transformation för att bana väg åt nya metoder i kärnverksamheten – inklusive prediktivt anläggningsunderhåll. Samtidigt fälttestar företaget nya IT-drivna affärsmodeller […]

Så här förvandlar du “coolt” till värde

I en tid med digitala tekniker med wow-faktor som advanced analytics, kan det vara svårt att stå emot att använda teknikerna för teknikens egen skull. Här följer några tips om hur du kan förvandla dem till värdefulla affärsresultat. I dessa frågor och svar ger Dragan Rakovich, DXC Technologys tekniska analyschef, goda råd om hur du […]

Jobb som skapas genom AI

Den allmänna uppfattningen om artificiell intelligens är att det minskar behovet av mänskliga medarbetare. Men AI förbättrar i själva verket det sätt på vilket vi interagerar både med maskiner och med varandra. Den våg av artificiell intelligens som just nu sveper fram handlar om att använda datormodeller för att simulera intelligenta beteenden. Maskininlärningsalgoritmer är bra […]

AIs potential är obegränsad i framtiden

AI är en avgörande faktor för att man ska kunna fatta de högkvalitativa affärsbeslut som behövs för att skapa innovation. Men de flesta organisationer har än så länge inte dragit nytta av mer än en bråkdel av värdet hos sina data. Debatten kring artificiell intelligens (AI) rasar vidare. Kommer den att sno alla våra jobb? Kommer […]

Edge computing kommer att förvandla tillverkningsbranschen

Med rätt utbildning och expertis kan edge computing hjälpa tillverkare att förverkliga löftet om förebyggande underhåll, färre olyckor på anläggningen och ökad drifttid. De flesta är överens om att det är en bra idé att använda data för att förbättra tillverkningsprocesser. Det är dock intressant att många fortfarande tycker att företagen borde börja med att […]

Decentraliserade nätverk: mittpunkten i tillverkningsbranschens snabba utveckling

Tillverkare måste skapa ett ekosystem av plattformar med hjälp av nya infrastrukturer och ny teknik såsom decentraliserade nätverk, distribuerad intelligens och blockchain. Tillverkningen utvecklas sida vid sida med nya och växande tekniker. ”Traditionella” maskinvaruprodukter har övergått till att bli smarta produkter med integrerad programvara och integrerade givare, vilket innebär ett ökat värde för såväl tillverkare […]

Gartner 10-i-topp: de viktigaste dataanalystrenderna 2019

Del 1: Analysföretaget Gartner är aktuella med sin 10-i-topp-lista över de viktigaste trenderna inom dataanalys. Detta är de fem första. Stora förändringar är på gång när det gäller data och hur de analyseras. Detta stod klart i februari i år när Gartner arrangerade sin Data & Analytics Summit i Sydney. Där berättade Rita Sallam, chef för […]

Big Data och analysverktyg förändrar elitidrotten

Det är inte bara företag som har nytta av analysverktyg. Även elitidrotten använder sig av det för att förbättra sina prestationer och öka chanserna till vinst. Analysverktyg förstör sporten. Inte alls, de lägger till en ny dimension i en gammal bransch. Analysverktyg tar bort momenten som gör sportevenemang så spännande och inspirerande och förvandlar dem […]