6 fördelar med Managed Services inom detaljhandeln

Get insight into the benefits of Managed Services in retail. In this article you will find out what your business can achieve. There is a lot of talk about streamlining their operations, especially in retail which is more competitive than ever. But what are the benefits of Managed Services in retail? We have interviewed John […]

5 tydliga tecken på att du behöver Business intelligence i din detaljhandelsverksamhet

Business intelligence kan hjälpa din detaljhandelsverksamhet att bli bättre inom alla områden och vara redo inför möjligheter när de uppstår. Ofta beskrivs Business intelligence som ”en magisk kristallkula” som företag kan använda för att se sin egen framtid och vara först med att satsa på kommande trender. Enkelt sagt handlar Business intelligence om processen att […]

Business Central: Ditt sista ERP-system

Microsoft Dynamics 365 Business Central är en allt-i-allo-lösning för mindre företag. Här får du alla nödvändiga verktyg i molnet för det framgångsrika digitala företaget. Små och medelstora företag får det nu mycket lättare att komma igång med ERP. Affärssystemen har blivit lättillgängligare, billigare och enklare att hantera. Det ger även mindre företag en bra utgångspunkt […]

Microsoft NAV hjälper Jyden Bur att minimera antalet arbetstimmar

Tidigare tog fakturahanterineng flera timmar – nu tar det bara en minut. – Bytet var inte svårt. Det fungerade från den första dagen, säger Jyden Burs it-chef Karl Henrik Jensen om verksamhetens övergång från XAL till Microsoft NAV. Jyden Bur är ett nästan 100 år gammalt västjylländskt produktionsföretag. Bolaget utvecklar, producerar och konstruerar moderna stall […]

BI, BA & AA: Väljer du rätt analysmetod?

Business Intelligence, Business Analytics and Advanced Analytics are three different tools for digital data analysis. See the differences and benefits here. Data analytics has become central to modern companies, and there are many good reasons for this. First and foremost, it is now easier than ever to send relevant information to analysis tools, which quickly […]

Dynamics 365 ska sprida fransk frysmat i Norden

Microsoft Dynamics 365 är den plattform som ska få den franska butiken Picard att växa i Norden. Picard ska växa både vad gäller antal försäljningsställen och försäljning i nya kanaler. – Vi måste ha ett IT-system som ger oss bättre inblick i företagets operativa del. Utan ett bra system blir den dagliga verksamheten mindre effektiv […]

3 steg för att ta kontroll över IoT-kaoset på arbetet

Det finns gott om domedagsprofetior kring de många riskerna med att koppla IoT till företaget. Här följer 3 steg för att ta kontroll över dem. Om du ansluter IoT-enheter till företaget öppnar du Pandoras ask. Det är bara en av alla domedagsprofetior kring de många farorna och säkerhetsriskerna med IoT. Själva antalet enheter som ansluts […]

Att mäta företagets resultat i en värld med Omnichannel för detaljhandeln

Modern customers love experiences. They love them so much that they prefer to spend their money on them rather than on things. What does this mean for retail? Here you get the answer. Modern customers love experiences. They love them so much that they prefer to spend their money on them rather than on things. […]

3 utmaningar för it-chefer

IT managers need to tackle three challenges to meet customer expectations and create digital services based on a modernized, digital business platform. In today’s digital age, customer expectations are high. This requires an IT strategy that takes into account the processes and data flows associated with the customer journey and which creates digital services for […]

Projicerad förstärkt verklighet: Augmented reality utan headset

Many industries have not used augmented reality because AR headsets are far too expensive. However, there are new forms of augmented reality that allow companies to use the technology. Augmented Reality (AR) entered human consciousness in 2016 when Pokémon Go was launched. However, companies had worked with commercial applications of AR long before we got […]