Skydda hybrid-IT: 5 principer för identitetshantering

Övergången till en hybridmodell kräver stora förändringar avseende teknik, människor och processer. Här är 5 tips för att klara omvandlingen. Om din personal har vant sig vid att hantera äldre system med väletablerade metoder, kommer övergången till en hybridmodell att kräva stora förändringar avseende teknik, människor och processer. Detta gäller särskilt när funktioner som multitenans […]

Vill du stärka säkerheten? Så kan du undvika cyberattacker

Cybersäkerhetsattacker är ett hot mot alla företag. Här följer några tips på hur du kan vara förberedd och ha rätt personal för att lösa dessa utmaningar.

Cyberutpressning blir allt mer intimt

Brottslingar har många nya cyberutpressningsmöjligheter tack vare att våra digitala enheter är en ständigt närvarande del av våra liv. Vilka motåtgärder kan företagen vidta? Ransomware har varit en enormt framgångsrik metod. Det finns mängder av historier om företag som samlar på sig en massa bitcoins för att förbereda sig för attacker, och lika många historier […]

Vill du öka IT-säkerheten? Fokusera på utbildning

Säkerhetsriskerna ökar och medarbetarna gör ofta misstag eller så gör de saker som de helt enkelt inte vet att de inte får göra. Lösningen? Säkerhetsutbildning. Vi är alla medvetna om att säkerhetsriskerna ökar. Vi vet också att medarbetarna ofta är den svagaste länken inom säkerhetssystemet och gör misstag eller så gör de saker som de […]

Säkerhetsgrupperna kan vara den digitala förändringens hjältar

Säkerhetsgrupperna kan möjliggöra förändring och ha stor betydelse för företagen eftersom de kan skydda den digitala förändringen och hantera de föränderliga hoten. Lika snabbt som säkerhetsgrupperna avvärjer attacker utsätter sig företagen för andra risker genom initiativ i molnet, sakernas internet (IoT) och driftteknik, robotstyrd processautomatisering och mycket mer. Sådan verksamhet exponerar den digitala omställningens innersta […]

Är ledningen det största hotet mot IT-säkerheten?

Vi får ofta höra att medarbetarna är det största hotet mot företagets IT-säkerhet. Men det är fel sätt att se det på, eftersom det innebär att man lägger fokus på medarbetaren som ett problem som måste åtgärdas. Faktiskt är det ofta hos ledningen felet ligger, på grund av att de helt enkelt inte prioriterar eller […]