Är företagets kunskaper och dokument utspridda överallt? Så här samlar du dem på en plats

Bättre och mer effektiv dokument-, kontrakts- och ärendehantering underlättar kunskapsdelningen och bekämpar silotänkandet i företaget. I många företag används medarbetarnas tid inte optimalt, utan läggs i stället på att skapa, arkivera, leta upp och dela information och dokument som finns på flera olika platser. Martin Hald Nissen, som är chef för områdena Dynamics 365 Customer […]

Bygga upp digital kompetens utanför tekniksfären

Hur får ett företag som inte hör hemma inom teknik-/it-området den personal de behöver för att kunna konkurrera om kunder som förväntar sig att varenda företag samverkar med dem lika väl som Amazon? Att hitta och behålla de kompetenser som krävs för att lyckas med en digital omställning är en viktig fråga för företag utanför […]

Så lockar du talanger till ditt detaljhandelsföretag och behåller dem

Så lockar du talanger till ditt detaljhandels företag och behåller dem

Här följer 5 tips på hur du kan locka kompetent personal till ditt detaljhandelsföretag. Vad är det som driver dina anställda? Hos den amerikanska livsmedelsbutiken Trader Joe’s – som nyligen utsågs till USA:s bästa arbetsgivare av Forbes – berättade de anställda att de uppskattar de avslappnade klädbestämmelserna, lönerna över genomsnittet, de generösa förmånerna, extraförmåner som […]

Q&A: En digital antropologs kunskaper om arbetsplatsen

En digital antropologs kunskaper om arbetsplatsen

Vill du veta hur och varför de moderna arbetsmiljöerna förändras? Fil dr. Caitlin McDonald talar om sin forskning på området och sitt arbete som digital antropolog. Vad är en digital antropolog och varför bestämde du dig för att bli det? I grunden är antropologi studien av människor: hur vi beter oss, tänker och agerar, och […]

3 tips för att revolutionera ditt utvecklingsteam

Om du vill att din organisation ska nå större framgångar både med kunder och internt, måste du utveckla utvecklingsteamet.

En digital boost av produktiviteten på arbetsplatsen

Teknik kan öka produktiviteten hos både chefer och anställda på arbetsplatsen. Se hur du kan ge din verksamhet en digital boost.

Gartner: Digital Workplace-initiativ misslyckas

Resultaten från Gartners undersökning om digital workplace är nedslående, men här ger analysinstitutet dig råd om hur du kan komma igång ordentligt med ditt projekt. Digital workplace tar allt större plats på företagen. Och det finns det goda skäl till. Fördelarna med att digitalisera en arbetsplats är uppenbara. Medarbetarna blir mer effektiva, mer nöjda och […]

Modern workplace: Har du rätt kompetens?

Modern workplace utlovar en drastisk ökning i effektivitet och produktivitet, men för utvecklingen av smart kontorsteknik behövs människor med en ny typ av kompetens. Ett smart kontor bygger inte på ett enskilt, monolitiskt system, utan en serie processförbättringar, som blir ännu bättre med hjälp av sakernas internet. Exempelvis kan man implementera ett sakernas internet-system i […]

5 nödvändiga egenskaper hos en kraftfull digital arbetsstyrka

Att bygga upp en kraftfull digital arbetsstyrka som ser hela bilden är lättare sagt än gjort. Här följer fem egenskaper som skickliga digitala medarbetare måste ha. Digital framgång förutsätter att man anställer medarbetare som ser bortom digital teknik och fokuserar på processer från början till slut och på resultat. Det innebär inte bara att de […]

Så blir framtidens arbetsplats

Analysföretaget Gartner har beskrivit sex planeringsantaganden som kommer att känneteckna våra arbetssätt under det kommande årtiondet. De har även tagit fram några råd till IT-chefer om hur de ska använda sig av de här antagandena för att nå större framgång. För att företag ska kunna nå framgång under de kommande åren är det mycket viktigt […]