Bygga upp digital kompetens utanför tekniksfären

How does a company that does not belong in the field of technology / IT get the staff they need to be able to compete for customers who expect every single company to collaborate with them as well as Amazon? Finding and retaining the skills required to succeed in a digital transition is an important […]

Så lockar du talanger till ditt detaljhandelsföretag och behåller dem

Så lockar du talanger till ditt detaljhandels företag och behåller dem

Här följer 5 tips på hur du kan locka kompetent personal till ditt detaljhandelsföretag. Vad är det som driver dina anställda? Hos den amerikanska livsmedelsbutiken Trader Joe’s – som nyligen utsågs till USA:s bästa arbetsgivare av Forbes – berättade de anställda att de uppskattar de avslappnade klädbestämmelserna, lönerna över genomsnittet, de generösa förmånerna, extraförmåner som […]

Q&A: En digital antropologs kunskaper om arbetsplatsen

En digital antropologs kunskaper om arbetsplatsen

Vill du veta hur och varför de moderna arbetsmiljöerna förändras? Fil dr. Caitlin McDonald talar om sin forskning på området och sitt arbete som digital antropolog. Vad är en digital antropolog och varför bestämde du dig för att bli det? I grunden är antropologi studien av människor: hur vi beter oss, tänker och agerar, och […]

3 tips för att revolutionera ditt utvecklingsteam

Om du vill att din organisation ska nå större framgångar både med kunder och internt, måste du utveckla utvecklingsteamet.

En digital boost av produktiviteten på arbetsplatsen

Teknik kan öka produktiviteten hos både chefer och anställda på arbetsplatsen. Se hur du kan ge din verksamhet en digital boost.

Gartner: Digital Workplace-initiativ misslyckas

The results from Gartner’s survey of the digital workplace are disappointing, but here the research institute gives you advice on how to get started on your project properly. Digital workplace is gaining more and more space in companies. And there are good reasons for that. The benefits of digitizing a workplace are obvious. Employees become […]

Modern workplace: Har du rätt kompetens?

The modern workplace promises a drastic increase in efficiency and productivity, but the development of smart office technology requires people with a new type of expertise. A smart office is not based on a single, monolithic system, but a series of process improvements, which are made even better by the Internet of Things. For example, […]

5 nödvändiga egenskaper hos en kraftfull digital arbetsstyrka

Building a powerful digital workforce that sees the whole picture is easier said than done. Here are five characteristics that skilled digital employees must have. Digital success requires hiring employees who look beyond digital technology and focus on processes from start to finish and on results. Not only do they have to understand analytics, artificial […]

Så blir framtidens arbetsplats

The analysis company Gartner has described six planning assumptions that will characterize our working methods in the coming decade. They have also provided some advice to IT managers on how to use these assumptions to achieve greater success. In order for companies to achieve success in the coming years, it is very important that they […]

Är ditt IT-team en kameleont?

Många it-team betraktar sig själva som kameleonter eftersom de kan smälta in överallt och samarbeta med vem som helst. Funkar ditt team på samma sätt? Det råder ingen brist på världsnyheter. Trots detta ständiga nyhetsflöde kom avslöjandet om att Yoshitaka Sakurada (f.d. minister i Japans regering) aldrig använt en dator att toppa många löpsedlar. Detta kanske var […]