Sensorer gör industrin smartare

Med sensorer som samlar in data och information, analyseras data och information med hjälp av artificiell intelligens. På så sätt blir produktionen smartare och mer lönsam. Sensorer som samlar information och data kallas ofta Internet of Things (IoT). Om du ansluter sensorerna till snabbt internet (5G) och avancerade dataanalysverktyg (Big Data/artificiell intelligens) blir det en […]

Att fylla AI-talangluckan

Användandet av AI kommer bara att öka i framtiden, men det finns en brist på begåvade arbetstagare. Hur hittar du AI-talang? Få svaret här. Företags bruk av artificiell intelligens (AI) närmar sig en kritisk massa. Konsultfirman Gartner rapporterade tidigare i år att 37 procent av företagen har använt sig av AI eller planerar att göra det snart, […]

Grundfos använder artificiell intelligens för mer än optimering

Grundfos använder Machine Learning, IoT och Big Data för att sälja water-as-a-service och nyttjar därmed potentialen i artificiell intelligens för att förändra företag och erbjudanden till marknaden. I samarbete med E&Y har Microsoft gett ut rapporten ”Articifial Intelligence in Europe – Outlook for 2019 and beyond”. Rapporten undersöker utbredningen, planeringen och prioriteringen av artificiell intelligens […]

Artificiell intelligens är här – hur långt har Sverige egentligen kommit?

Hur långt har vi kommit i Sverige med artificiell intelligens jämfört med övriga Europa? Och varför har företag och branschkulturer en så stor inverkan? Alla pratar om artificiell intelligens och hur stora förändringar det kommer att innebära för företag. Men hur långt har svenska verksamheter och utländska konkurrenter egentligen kommit med genomförandet av artificiell intelligens? […]