Organisationer använder teknik för att lösa bristen på dataforskare

De nordiska länderna har svårt att uppfylla behovet av dataforskare och IT-specialister. Maskininlärning och automatisering kan lätta lite på trycket. Datadrivna insikter är helt beroende av företagens förmåga att samla in och analysera data för att skapa handlingsbar information om kunder, marknader, produktutveckling och verksamheter. Fram till helt nyligen har detta inneburit att anlita dataforskare […]