5 tips: Så kan detaljhandeln dra nytta av Machine Learning

Machine Learning helps you predict the future. Here are five tips on how to take the lead in retail using Machine Learning. Who doesn’t want to see the future? To be at the forefront and make the right decision that will help your business take the lead in the industry. Here Machine Learning can be […]

BI, BA & AA: Väljer du rätt analysmetod?

Business Intelligence, Business Analytics and Advanced Analytics are three different tools for digital data analysis. See the differences and benefits here. Data analytics has become central to modern companies, and there are many good reasons for this. First and foremost, it is now easier than ever to send relevant information to analysis tools, which quickly […]

Analytics: Fördelarna som detaljhandeln kan uppnå

Vilka fördelar kan detaljhandlare uppnå med hjälp av analytics? Hur kommer man igång och vad ska man tänka på? Konkurrensen inom detaljhandeln är hård och fokuset på kundupplevelse har aldrig varit större. För att attrahera och behålla kunder gäller det att ligga steget före. Här kan analytics vara till stor hjälp.För att lyckas med detaljhandel […]

Analytics: Fördelarna som tillverkande företag kan uppnå

Vilka är fördelarna med analytics, hur kommer man igång och vad ska man tänka på som tillverkande företag? Henrik Borg är ansvarig för Digital Solutions på DXC Skandinavien och expert på analytics. I den här artikeln berättar han hur du använder analytics för att lyckas inom den konkurrensutsatta tillverkningsindustrin. Vi befinner oss i en högkonjunktur och […]

The consumer is out of control – Roskilde Festival Big Data Hackathon

Roskildefestivalen använder insikter i data för att förbättra besökarens upplevelse. På så sätt kan arrangören hänga med i konsumentens ständigt föränderliga beteende. Under flera år har vi som arbetar inom it-branschen pratat så mycket om big data att vi nästan glömt bort att de flesta verksamheter fortfarande är ganska osäkra på fenomenet. Men Roskilde Festival […]