Hur CFO:s bibehåller makten

Posten som CFO anses ibland vara viktigare VD-posten. Men om CFO’s inte har tillräckligt goda kunskaper om företaget begränsas deras makt i stor utsträckning. Det är inget vi diskuterar. Vi bekräftar det sällan. Vi lever i ett samhälle där man fokuserar på samarbete och att skapa värde. I många situationer är makt och politik extremt […]

Robotar: Ziton fördubblade arbetsförmågan med mjukvaruroboten

Robotar är på väg in på ekonomiavdelningarna. Mjukvaruroboten hanterar repetitiva manuella processer, så att ekonomiavdelningen kan fokusera på värdeskapande uppgifter. Under 2017 började Ziton titta på möjligheterna att använda robotar som hjälp på ekonomiavdelningen och i övrig administration. Det har gett medarbetarna mer spännande uppgifter och minskad press. – Om vi skulle arbeta på det […]

“Budgetering är riktigt riktigt gammaldags”

Begreppen budgetering och digitalisering går inte ihop. Det menar tidigare CFO Gorm Gorell. Istället rekommenderar han verksamheter som verkligen vill få fart på sin digitala transformation att frångå traditionell budgetering och istället använda en prognosmodell. Arbetsuppgifterna för dagens ekonomichefer förändras ständigt och skiljer sig markant från tidigare. CFO:n ansvarar idag för att utarbeta prognoser och […]