IT-cheferna har sagt sitt: De här fem utmaningarna sätter upp hinder för företaget

IT-komplexiteten ökar i företagen, säger IT-cheferna i en nyligen genomförd undersökning. Kontrollera om utmaningarna också finns i ditt företag. Hela 76 % av 800 IT-chefer svarar i en global undersökning att den ökande IT-komplexiteten gör det svårare att driva en effektiv verksamhet. Det är speciellt fem utmaningar som gör sig gällande i företagen. Här nedan kan […]

Q&A: Shells IT-chef Harry de Grijs om digital transformation

Hur använder ett företag som Shell digital transformation för att genomföra massiva projekt och få ut ännu mer värde ur sina stora datareserver? Få svaret här. Enormt stora Royal Dutch Shell, med huvudkontor i Nederländska Haag, har runt 86 000 anställda och årliga intäkter på över 305 miljarder USD. Gas och olja är bland Shells […]

Q&A: Hewlett Packard Enterprises CIO om digital strategi

Hewlett Packard Enterprise är en leverantör av digitala lösningar och har ett värde av 31 miljarder USD. Hur implementerar ett företag i den storleksordningen sin nya digitala strategi? Digital transformation är ett måste för varje företag som vill lyckas, särskilt för dem som erbjuder mjukvaror och tjänster för just digital transformation. Under de senaste åren […]

IT-chef: Därför är förändringsagenter dina bästa bundsförvanter

Digital omställning är först och främst ett arbete som handlar om att förändra kulturen. Därför är det viktigt att it-chefer i första hand slår sig samman med förändringsagenter. Dan Hushon, teknikchef på DXC Technology, säger att ”dagens digitala projekt … tenderar att ha en kvalitet som är verkligt viktig, och det är ett slutmål som […]

Varför en IT-chef måste vara två- eller flerspråkig

It-chefer behöver bli flerspråkiga för att lyckas kommunicera med såväl VD och ekonomichef som användare och kunder. Har du ibland undrat om personen du försöker prata med talar samma språk som du? En THRIVE-artikel om kommunikationsklyftorna mellan kollegor beskrev ett företag vars team kommunicerade på så olika sätt att de lika gärna hade kunnat prata olika språk. […]

Nya tekniker som alla IT-chefer bör ha koll på

Vilka är de nya tekniker som alla IT-chefer bör ha koll på? Här får du svaren. En mängd nya tekniker håller på att omdefiniera de traditionella sätten att bedriva verksamhet på. Med enorma mängder data och teknik som utvecklas med stormsteg ger den digitala transformationen upphov till helt nya affärsmodeller, produkter och upplevelser inom alla […]

Så blir framtidens arbetsplats

Analysföretaget Gartner har beskrivit sex planeringsantaganden som kommer att känneteckna våra arbetssätt under det kommande årtiondet. De har även tagit fram några råd till IT-chefer om hur de ska använda sig av de här antagandena för att nå större framgång. För att företag ska kunna nå framgång under de kommande åren är det mycket viktigt […]

Är ditt IT-team en kameleont?

Många it-team betraktar sig själva som kameleonter eftersom de kan smälta in överallt och samarbeta med vem som helst. Funkar ditt team på samma sätt? Det råder ingen brist på världsnyheter. Trots detta ständiga nyhetsflöde kom avslöjandet om att Yoshitaka Sakurada (f.d. minister i Japans regering) aldrig använt en dator att toppa många löpsedlar. Detta kanske var […]

Här är IT-chefens möjligheter med Common Data Service

En gemensam datamodell, Common Data Service, ger CIO:n nya möjligheter. En lång rad nya verktyg och tekniker binder ihop verksamhetens data och processer på ett helt nytt sätt. Det gör det enklare att arbeta proaktivt med data och att kunna erbjuda nya tjänster till verksamheten. It-chefen kallas inte längre it-chef, och han eller hon spenderar […]