3 tips från IT-chefen: Digitalisera med Advanced Analytics

När företag sätter Advanced Analytics i centrum av sina strategier och sin verksamhet, kan de skynda på sin digitala verksamhet.

3 utmaningar för it-chefer

IT managers need to tackle three challenges to meet customer expectations and create digital services based on a modernized, digital business platform. In today’s digital age, customer expectations are high. This requires an IT strategy that takes into account the processes and data flows associated with the customer journey and which creates digital services for […]

3 viktiga budskap till it-chefer: Så hanterar du risker i samband med omställningar

Du är ute på en digital resa där målet är att nå bättre affärsresultat. Men det kan också innebära att du skapar nya säkerhetsrisker. Här är tre tips på hur du kan hantera detta. Du är ute på en digital resa där målet är att nå bättre affärsresultat. Men det kan också innebära att du […]