3 tips från IT-chefen: Digitalisera med Advanced Analytics

När företag sätter Advanced Analytics i centrum av sina strategier och sin verksamhet, kan de skynda på sin digitala verksamhet.

3 utmaningar för it-chefer

It-chefer måste tackla tre utmaningar för att uppfylla kundernas förväntningar och skapa digitala tjänster baserat på en moderniserad, digital affärsplattform. I dagens digitala era är kundernas förväntningar höga. Detta kräver en it-strategi som beaktar processer och dataflöden i samband med kundresan och som skapar digitala tjänster för dessa resor baserat på en moderniserad, digital affärsplattform. […]

3 viktiga budskap till it-chefer: Så hanterar du risker i samband med omställningar

Du är ute på en digital resa där målet är att nå bättre affärsresultat. Men det kan också innebära att du skapar nya säkerhetsrisker. Här är tre tips på hur du kan hantera detta. Du är ute på en digital resa där målet är att nå bättre affärsresultat. Men det kan också innebära att du […]