Bygga upp digital kompetens utanför tekniksfären

How does a company that does not belong in the field of technology / IT get the staff they need to be able to compete for customers who expect every single company to collaborate with them as well as Amazon? Finding and retaining the skills required to succeed in a digital transition is an important […]

Så lockar du talanger till ditt detaljhandelsföretag och behåller dem

Så lockar du talanger till ditt detaljhandels företag och behåller dem

Här följer 5 tips på hur du kan locka kompetent personal till ditt detaljhandelsföretag. Vad är det som driver dina anställda? Hos den amerikanska livsmedelsbutiken Trader Joe’s – som nyligen utsågs till USA:s bästa arbetsgivare av Forbes – berättade de anställda att de uppskattar de avslappnade klädbestämmelserna, lönerna över genomsnittet, de generösa förmånerna, extraförmåner som […]

Jobb som skapas genom AI

The general notion of artificial intelligence is that it reduces the need for human employees. But AI actually improves the way we interact with both machines and each other. The wave of artificial intelligence that is currently sweeping is about using computer models to simulate intelligent behaviors. Machine learning algorithms are good at learning new […]

Modern workplace: Har du rätt kompetens?

The modern workplace promises a drastic increase in efficiency and productivity, but the development of smart office technology requires people with a new type of expertise. A smart office is not based on a single, monolithic system, but a series of process improvements, which are made even better by the Internet of Things. For example, […]

5 nödvändiga egenskaper hos en kraftfull digital arbetsstyrka

Building a powerful digital workforce that sees the whole picture is easier said than done. Here are five characteristics that skilled digital employees must have. Digital success requires hiring employees who look beyond digital technology and focus on processes from start to finish and on results. Not only do they have to understand analytics, artificial […]

Är ditt IT-team en kameleont?

Många it-team betraktar sig själva som kameleonter eftersom de kan smälta in överallt och samarbeta med vem som helst. Funkar ditt team på samma sätt? Det råder ingen brist på världsnyheter. Trots detta ständiga nyhetsflöde kom avslöjandet om att Yoshitaka Sakurada (f.d. minister i Japans regering) aldrig använt en dator att toppa många löpsedlar. Detta kanske var […]

Att fylla AI-talangluckan

The use of AI will only increase in the future, but there is a shortage of talented workers. How do you find AI talent? Get the answer here. Corporate use of artificial intelligence (AI) is approaching a critical mass. Earlier this  year, consulting firm Gartner  reported that 37 percent of companies have used AI or […]