Hur kan du locka till dig, behålla och vidareutbilda talangfulla medarbetare?

Ett nära samarbete med HR är en bra utgångspunkt. Här får du tips på hur du kan lyckas. Tillverkningsföretagen står idag inför två utmaningar vad gäller arbetsstyrkan. Företagen vill locka till sig nästa generation av talanger, samtidigt som de måste behålla företagets rutinerade och välkvalificerade medarbetare i en tid med intelligent tillverkning. Det är inte […]

Bygga upp digital kompetens utanför tekniksfären

Hur får ett företag som inte hör hemma inom teknik-/it-området den personal de behöver för att kunna konkurrera om kunder som förväntar sig att varenda företag samverkar med dem lika väl som Amazon? Att hitta och behålla de kompetenser som krävs för att lyckas med en digital omställning är en viktig fråga för företag utanför […]

Så lockar du talanger till ditt detaljhandelsföretag och behåller dem

Så lockar du talanger till ditt detaljhandels företag och behåller dem

Här följer 5 tips på hur du kan locka kompetent personal till ditt detaljhandelsföretag. Vad är det som driver dina anställda? Hos den amerikanska livsmedelsbutiken Trader Joe’s – som nyligen utsågs till USA:s bästa arbetsgivare av Forbes – berättade de anställda att de uppskattar de avslappnade klädbestämmelserna, lönerna över genomsnittet, de generösa förmånerna, extraförmåner som […]

Jobb som skapas genom AI

Den allmänna uppfattningen om artificiell intelligens är att det minskar behovet av mänskliga medarbetare. Men AI förbättrar i själva verket det sätt på vilket vi interagerar både med maskiner och med varandra. Den våg av artificiell intelligens som just nu sveper fram handlar om att använda datormodeller för att simulera intelligenta beteenden. Maskininlärningsalgoritmer är bra […]

Modern workplace: Har du rätt kompetens?

Modern workplace utlovar en drastisk ökning i effektivitet och produktivitet, men för utvecklingen av smart kontorsteknik behövs människor med en ny typ av kompetens. Ett smart kontor bygger inte på ett enskilt, monolitiskt system, utan en serie processförbättringar, som blir ännu bättre med hjälp av sakernas internet. Exempelvis kan man implementera ett sakernas internet-system i […]

5 nödvändiga egenskaper hos en kraftfull digital arbetsstyrka

Att bygga upp en kraftfull digital arbetsstyrka som ser hela bilden är lättare sagt än gjort. Här följer fem egenskaper som skickliga digitala medarbetare måste ha. Digital framgång förutsätter att man anställer medarbetare som ser bortom digital teknik och fokuserar på processer från början till slut och på resultat. Det innebär inte bara att de […]

Är ditt IT-team en kameleont?

Många it-team betraktar sig själva som kameleonter eftersom de kan smälta in överallt och samarbeta med vem som helst. Funkar ditt team på samma sätt? Det råder ingen brist på världsnyheter. Trots detta ständiga nyhetsflöde kom avslöjandet om att Yoshitaka Sakurada (f.d. minister i Japans regering) aldrig använt en dator att toppa många löpsedlar. Detta kanske var […]

Att fylla AI-talangluckan

Användandet av AI kommer bara att öka i framtiden, men det finns en brist på begåvade arbetstagare. Hur hittar du AI-talang? Få svaret här. Företags bruk av artificiell intelligens (AI) närmar sig en kritisk massa. Konsultfirman Gartner rapporterade tidigare i år att 37 procent av företagen har använt sig av AI eller planerar att göra det snart, […]