Så använder du disruption inom verksamheten utan att avbryta arbetet

Många företag räds digital omställning. De oroar sig över förluster inom försäljning och varumärkesvärde. Här följer några tips på hur man bryter upp verksamheten utan att avbryta den. De flesta inser inte det här men många väletablerade organisationer som är kända för att sälja saker som hamburgare, kläder, klistermärken eller aktieandelsfonder har tagit formen av […]

Vad är disruption och vad betyder det i verkligheten?

Disruption är ett ord för processen där ny teknik och sätt att använda den går in och stör – befintlig teknik och kända affärsmodeller. Begreppet disruption, som översatt till svenska betyder störning eller avbrott, har mer än 20 år på nacken. Ordet användes först i en artikel i Harvard Business Review 1995, skrivet av uppfinnaren […]