Skydda hybrid-IT: 5 principer för identitetshantering

Övergången till en hybridmodell kräver stora förändringar avseende teknik, människor och processer. Här är 5 tips för att klara omvandlingen. Om din personal har vant sig vid att hantera äldre system med väletablerade metoder, kommer övergången till en hybridmodell att kräva stora förändringar avseende teknik, människor och processer. Detta gäller särskilt när funktioner som multitenans […]

5 principer för att slutföra övergången till hybrid-it

The shift to a hybrid IT model requires a major change in technology, people and processes. Below are five principles for managing the transition in a good way. If your IT staff has become accustomed to managing obsolete systems for a long time, switching to a hybrid IT model requires extensive changes in technology, people […]