Byggbranschen bör hämta inspiration från Industri 4.0

Det har länge pratats om den fjärde industriella revolutionen, som innebär att fabriker och produkter utvidgas med hjälp av it. Samma utveckling står nu byggbranschen inför: Build 4.0. Det menar Kaj Grønbæk, professor och Head of Interactive Spaces Lab vid Alexandra Institutet, i en artikel i nättidningen Altinget. Man har börjat optimera och automatisera byggprocessen med […]

Experter på smart tillverkning: fokusera på dessa grundläggande åtgärder

Två experter inom tillverkningsbranschen understryker att öppenhet och samarbete är nycklarna för den som vill lyckas med smart tillverkning. Nästan ett decennium efter att smart tillverkning lanserades står tillverkningsbranschen fortfarande inför många utmaningar när det gäller att implementera och dra nytta av detta nya arbetssätt fullt ut. Martin Rainer och Wolfgang Lucny, DXC:s tillverkningsbranschexperter, pratar […]