Skapa framtidens produktion i dag

Här får du viktiga råd om hur du kan göra ditt företag redo för framtidens produktion. En revolution är på väg inom tillverkningsindustrin. Tidigare arbetsmetoder förkastas för nya och smartare sätt att tillverka och tänka på produkter. Världen över är trenden nämligen att tillverkarna i allt högre grad fokuserar på att leverera produkter som tjänster. […]

Att tackla utmaningar med smart och uppkopplad tillverkning

Att övergå från en traditionell monteringslinje till smart och uppkopplad tillverkning är en enorm omställning för en organisation. Här följer några av de utmaningar många företag måste tackla för att lyckas. Att övergå från en traditionell monteringslinje till smart och uppkopplad tillverkning är en enorm omställning för en organisation, på flera olika nivåer. Omställningen kan […]

Experter på smart tillverkning: fokusera på dessa grundläggande åtgärder

Två experter inom tillverkningsbranschen understryker att öppenhet och samarbete är nycklarna för den som vill lyckas med smart tillverkning. Nästan ett decennium efter att smart tillverkning lanserades står tillverkningsbranschen fortfarande inför många utmaningar när det gäller att implementera och dra nytta av detta nya arbetssätt fullt ut. Martin Rainer och Wolfgang Lucny, DXC:s tillverkningsbranschexperter, pratar […]

Så får du framgångar med digital produktion

En av de största utmaningarna som tillverkare står inför i dag är att de måste uppdatera sina befintliga produktionslinjer. Vad kan man göra åt en produktionslinje som byggdes för tjugo år sedan, då digital tillverkning inte existerade ännu? Samarbete föder innovation. Samarbete med andra marknadsaktörer är A och O i denna nya era av digital […]