Organisationer använder teknik för att lösa bristen på dataforskare

De nordiska länderna har svårt att uppfylla behovet av dataforskare och IT-specialister. Maskininlärning och automatisering kan lätta lite på trycket. Datadrivna insikter är helt beroende av företagens förmåga att samla in och analysera data för att skapa handlingsbar information om kunder, marknader, produktutveckling och verksamheter. Fram till helt nyligen har detta inneburit att anlita dataforskare […]

5 tips: Så kan detaljhandeln dra nytta av Machine Learning

Machine Learning hjälper dig att förutsäga framtiden. Här får du fem tips på hur du tar täten inom detaljhandeln med hjälp av Machine Learning. Vem vill inte kunna se in i framtiden? Att ligga i framkant och fatta rätt beslut som hjälper din verksamhet att ta täten inom branschen. Här kan Machine Learning vara till […]

Djup förstärkt inlärning: ett steg närmare verklig AI

Djup förstärkt inlärning innebär att maskiner interagerar med sin omgivning genom att bearbeta observationer och vidta åtgärder utan vägledning från människor. Artificiell intelligens (AI). En het tekniktrend som alla har en åsikt om – det är antingen mänsklighetens undergång eller dess hopp, det är en teknik med ”superkrafter” som alla företag vill föra in i […]

Machine learning kräver modiga ledare och positiva medarbetare

Goda råd från tre företag som har implementerat machine learning. Implementering av artificiell intelligens är, precis som implementering av många andra tekniker, grundläggande. Dock finns det ofta en skillnad. Många har en tendens att tänka att nu kommer maskinerna och ersätter människorna. Det skapar otrygghet och motstånd. Därför måste ledningen se till att de har […]

Så här kommer du igång med Machine Learning

Machine learning vinner mark. Men hur gör man egentligen för att komma igång? Och vilka utmaningar står företag inför? Här får du svaren. Givare och Internet of Things (sakernas internet) är bara halva sidan av saken när produktionen ska ställas om till Industri 4.0 och de klassiska produkterna ska bli intelligenta och smarta. Den andra […]

Machine Learning blir vanligt i alla molntjänster

Inom loppet av några år kommer Machine Learning att gå från hype till “bread and butter” och bli en vanlig del av olika it-lösningar. DXC testar Machine Learning som en del av sin Business Care-tjänst. – Med hjälp av Machine Learning blir det möjligt att analysera stora datamängder och kunna förutse vad som kommer att […]

Machine learning: 3 tips till produktionsföretag

Det finns snabba konkreta vinster med att börja använda machine learning i din produktion. I en tidigare artikel har vi berättat att det saknas kunskap om hur man kan använda ny teknik inom produktionsföretag. Stora delar av industrin riskerar att tappa konkurrenskraft om inte näringslivet tar vara på möjligheterna som den fjärde industriella revolutionen (Industri […]

11 saker du kan använda machine learning till inom produktion

De möjligheter som digitaliseringen innebär har redan förändrat sättet som vi gör affärer på. I den här artikeln listar vi 11 saker som du kan använda machine learning till inom produktion. Trender som Internet of Things och artificiell intelligens har redan nu ändrat sättet som man använder it på inom näringslivet. För de flesta verksamheter […]