Förstå värdet av Power Platform på 3 minuter

Om du använder Power Platform på rätt sätt kan du sätta fart på den digitala transformationen och skapa nytt värde. I framtidens företag handlar IT om mycket mer än drift av program- och maskinvara. Genom nya verktyg och arbetsprocesser kan IT utveckla företaget, och verktygen i Power Platform passar perfekt när du vill göra vardagen […]

Microsoft Dynamics 365 boostar Industri 4.0

Tillverkningsföretag kräver ett robust affärssystem för sin verksamhet – inte minst om man ska kunna dra nytta av möjligheterna i Industri 4.0. Med Dynamics 365 har Microsoft hjälpt tillverkningsföretag att effektivisera sina processer i över tio år, med stegvisa systemförbättringar under resans gång. Sommaren 2016 tog dock Microsoft ett riktigt sjumilakliv med systemet och lanserade […]

Industri 4.0 kräver en modern teknikplattform

För att få Industri 4.0 att fungera måste man göra IT mindre komplicerat. Detta är en förutsättning för att tillverkningsindustrin ska kunna börja använda nya tjänster och tekniker. Börja med att tänka på helheten och bygga en enda plattform. Mycket har sagts och tyckts om Industri 4.0, men vad kan tillverkningsindustrin rent konkret ha att […]

Dynamics 365 ska sprida fransk frysmat i Norden

Microsoft Dynamics 365 är den plattform som ska få den franska butiken Picard att växa i Norden. Picard ska växa både vad gäller antal försäljningsställen och försäljning i nya kanaler. – Vi måste ha ett IT-system som ger oss bättre inblick i företagets operativa del. Utan ett bra system blir den dagliga verksamheten mindre effektiv […]

Så här får du en framgångsrik implementering av IT-projekt

En snabbare och mer framgångsrik implementering av stora IT-projekt är möjlig. Så här gör du.

ERP on premise eller i molnet: Vad är bäst och billigast?

När det gäller ERP finns det gott om valmöjligheter. Ska du välja on premise eller i molnet? Få svaret här.

Nord-Lock Group: Så ska molnet stötta framtida expansion och förvärv

Det internationella bolaget Nord-Lock Group har påbörjat en digitaliseringsresa och rustar sig för att möta en framtid med ökad automatisering, komplexa projekt och utökat samarbete mellan B2B-verksamheter. Samtidigt ska verksamheten understötta framtida expansion och förvärv. Vi har intervjuat Sebastian Svärdebrant, CIO på Nord-Lock Group.  Nord-Lock Group är ett internationellt bolag inom skruvsäkringsbranschen. Verksamheten tillverkar ett […]

Svämmar företaget över av oanvändbar IT? Så här löser du problemet

Alldeles för många företag motarbetas av IT-system som inte fungerar ihop. Vill du bedriva en effektiv verksamhet blir det omöjligt. Här hittar du lösningen på problemet. IT-systemen är till för att hjälpa företagen, men i många fall gör de det motsatta. Detta sker bland annat när systemen inte alls fungerar ihop, medan andra kan vara […]

Begreppet ERP står sig fortfarande

Begreppet ERP kan försvinna 2020. Det sa ERP-experten Bo Hjort Christensen 2017. Nu menar han att “ERP” står sig överraskande starkt, även om både ERP och CRM håller på att bli tjänstekoncept. ERP-experten Bo Hjort Christensen förutspådde 2017 att ERP-begreppet kunde försvinna redan 2020. Nu visar det sig att ERP- och CRM-begreppet är svårare att bli av […]

Lantmännen Unibake ökade sin konkurrenskraft med hjälp av standardisering

En standardisering av en av Europas största bagerikoncerners affärsprocesser gav ökad konkurrenskraft, bättre överblick över data och ökad transparens för Lantmännen Unibake. – Det är ett mycket stort projekt för alla inblandade avdelningar. Det är det största projektet som de har varit involverade i. Det är en stor förändring, inleder Lantmännen Unibakes CIO Ove Hansson. […]