Företagen omfamnar Edge computing

Edge computing kan behandla och analysera data som genereras av IoT-enheter mycket snabbare än en molnbaserad server. Detta skapar många fördelar för flera branscher. Den exponentiella tillväxten för uppkopplade och inbäddade enheter – sakernas internet (IoT) – tvingar vissa företag att förstärka sina nätverksarkitekturer. Syftet är att undvika problem med latens och kunna fortsätta behandla […]