Att koppla samman den smarta fabriken med kundupplevelsen

Manufacturers can win big when they connect the smart factory with the customer experience. Preventative maintenance is an early example of connected manufacturing, but there are greater benefits to be gained from  Industry 4.0 . Pioneering manufacturers such as the Kaeser Compressor and Lockheed Martin have already connected physical products to the industrial stuff’s internet […]

Exempel från verkligheten på smart connected manufacturing

Exempel från verkligheten på Smart Connected Manufacturing

Är du intresserad av exempel på Smart Connected Manufacturing från verkligheten? Kolla in dessa tre exempel och få tips om hur du själv kommer igång. DXC Technology har lett tre banbrytande exempel på Smart Connected Manufacturing. Var och en av dessa next-generation pilotprojekt inom produktion uppnådde inte bara sina avsedda proof of concept för kunderna, […]

Smarta fabriker: Deras tid har kommit

Industri 4.0-teknik som IIoT, analytics och robotics är så prisvärda att det är möjligt för de flesta tillverkare att få sin egen smarta fabrik.

Att lära maskiner skapa ljuv musik tillsammans

Ditt butiksgolv är som en orkester full av instrument. När dina maskiner är synkade skapar de ljuv musik och affärsframgångar.

Kan smarta fabriker ge bättre kundupplevelser?

Smarta fabriker, som blir möjliga genom Industri 4.0, kan dra nytta av fördelarna hos sammankopplade, intelligenta system för att förändra kundupplevelsen. Data gör fabriker smartare, och information är en mycket viktig råvara för Industri 4.0. Som en del av den större digitala distributionskedjan har den smarta fabriken möjlighet att förändra kundrelationerna. För att frigöra potentialen hos […]

5G blir grunden i framtidens fabrik

Telenor is investigating how 5G will change the factories and production of the future. 5G is the basis for a production consisting of analyzes, sensors and robots. The result is brand new business models. 5G, the fifth generation mobile network, is taking shape and global mobile operators are increasingly agreeing on the standards to be […]

Danfoss Drives bygger framtidens fabrik

Robot technology, artificial intelligence, sensors and 3D printing are just a pick from the new industry 4.0 technologies. The technicians are in the process of changing the way we manufacture. Global competition in the frequency converter market has constantly pushed Danfoss Drives to three points: employee ergonomics, product quality and company productivity. The company is […]